Algemene voorwaarden

Verhalenoefenboeken staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer

Leveringsvoorwaarden
Onze prijzen zijn gebaseerd op rechtstreekse levering aan logopediepraktijken, particulieren en derden. De prijzen in de shop zijn inclusief BTW vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen die producten van de Verhalenoefenboeken bevatten.

Verzendkosten
Bij alle bestellingen berekenen wij de verzendkosten zoals vermeld op de orderbevestiging. De verzendkosten voor Nederland bedragen €5,95. Voor Duitsland € 5,95 (tot 30 kg.). Voor leveringen aan andere landen binnen de EU kunnen afwijkende bedragen gehanteerd worden.

Bestellen
Alle materialen van de Verhalenoefenboeken zijn rechtstreeks via de webshop te bestellen. Mocht dit niet lukken dan accepteren wij ook zakelijke bestellingen via email.

Betalen
U heeft de mogelijkheid om zonder extra kosten met iDeal te betalen. Voor zakelijke klanten bestaat de mogelijkheid om naderhand een factuur te ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@verhalenoefenboeken.nl. Na goedkeuring wordt uw bestelling en bijgevoegde factuur verzonden.

Als de koper na ingebrekestelling verzuimt het openstaande bedrag te betalen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is de koper gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Blijft de koper nalatig dan is hij eveneens aansprakelijk voor de gerechtelijke kosten.

Bestelling buiten Europa
Wij leveren niet buiten Europa.

Retourrecht
Als het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoet, kunt u het binnen 14 kalenderdagen en in overleg met de Verhalenoefenboeken (info@verhalenoefenboeken.nl) na ontvangst terugsturen. Het artikel dient in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. De kosten van retourzending komen voor uw rekening.

Beschadigde artikelen / misdrukken
Als u een bij ons gekocht artikel beschadigd hebt ontvangen, ruilen wij het artikel direct om. Neemt u wel eerst contact met ons op over de te nemen stappen, dit kan via info@verhalenoefenboeken.nl.

Uitvoering
De omschrijvingen in deze webwinkel zijn zo nauwkeurig mogelijk geschreven. Wij houden echter het recht voor hiervan te kunnen afwijken. Voor eventuele zetfouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Klachten
Klachten over de levering of over de factuur moeten binnen 14 dagen schriftelijk danwel per email worden kenbaar gemaakt.

Eigendomsvoorbehoud
Verhalenoefenboeken houdt de eigendom van alle aan de koper geleverde artikelen totdat koper volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting.

Privacy
Verhalenoefenboeken.nl respecteert en beschermt uw privacy. De gegevens die u ons verstrekt dienen uitsluitend om uw bestelling of uw verzoek om informatie correct te kunnen verwerken. Onze privacyverklaring treft u ook aan op deze site.

Copyright
© 2021 Verhalenoefenboeken.nl
Alle informatie op onze website(s) valt onder de Auteurswet. Dit is van toepassing op de vorm en functie van de site, de vormgeving, alle geschreven tekst, foto’s, logo’s, en alle verdere informatie.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhalenoefenboeken.nl is het niet toegestaan (delen van) de informatie, afbeeldingen, logo’s, foto’s, e.d. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.
Gebruik van de informatie voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden is niet toegestaan.